Головна сторінка
Про установу
Діяльність інспекції
Прес-центр
Законодавство
Вакансії
Контактна інформаціяФотогалерея
 

Водойми Мигії

Колектив Держекоінспекції в Миколаївській області у Всесвітній день охорони навколишнього середовища

Рослинність Мигії. Анемона

Гранітно-степове Побужжя
 

 
Про установу » Основні завдання

    Державна екологічна інспекції у Миколаївській області - територіальний орган Держекоінспекції України,                                                                                                                                                                             
    Основним завданням Держекоінспекції - реалізація повноважень Держекоінспекції України у межах Миколаївської області,  за винятком територій і об`єктів, віднесених до зони діяльності Державної екологічної інспекції Північно - Західного регіону Чорного моря.
   Держекоінспекція відповідно до покладених на нею завдань:
-   узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компітенції, готує та вносить в установленому порядку пропозиції до Держекоінспекції України щодо його вдосконалення
-  здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і господарювання, громодянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами нерезидентами вимог:
а) законодавства про екологічну та радіаційну безпеку
б) законодавства про використання та охорону земель
в) законодавства про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів
г) законодавства про охорону атмосферно повітря
г) законодавства про охорону, захист, використання та відтворення лісів
д) законодавства щодо охорони, утримання і використання зелених насаджень
е) законодавства про використання, охорону і відтворення рослинного світу
є) законодавства про охорону, раціональне використання та відтворення тваринного світу
ж) законодавства щодо дотримання правил створення, поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій і торгівлі ними
з) законодавства під час ведення мисливського господарства та полювання
и) законодавства про збереження об`єктів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної та Зеленої книги України, формування, збереження й використання екологічної мережі
і) законодавства про додержання режиму територій та об`єктів природно - заповідного фонду
ї) законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів
й) законодавства у сфері хімічних джерел струму в частині забезпечення екологічної безпеки виробництва хімічних джерел струму та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму, ведення обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утиізацію
к) законодавство щодо дотримання вимог реєстрації в суднових документах операцій зі шкідливими речовинами та сумішами
л) законодавства про поводження з відходами
м) законодавства щодо наявності дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, дотримання їх умов
н) конвенції з міжнародної торгівлі видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES) у пунктах пропуску через державний кордон України та в зоні діяльності митниць призначення та відправлення. 
 
 
 
 
 

 


Головна сторінка :: Про установу :: Діяльність інспекції :: Прес-центр :: Законодавство :: Вакансії :: Контактна інформація