Головна сторінка
Про установу
Діяльність інспекції
Прес-центр
Законодавство
Вакансії
Контактна інформаціяФотогалерея
 

Водойми Мигії

Колектив Держекоінспекції в Миколаївській області у Всесвітній день охорони навколишнього середовища

Рослинність Мигії. Анемона

Гранітно-степове Побужжя
 

 
Діяльність інспекції » Доступ до публічної інформації


Звіт про запити на доступ до публічної інформації за І квартал 2017 року Ви можете подивитись за посиланням  ПОРЯДОК
 складання та подання запитів на отримання публічної  інформацію до Державної екологічної інспекції у Миколаївській області  
 
1. Загальні положення  
 
      1.1 Порядок складання та подання запитів на отримання публічної інформації (далі – Порядок) розроблений відповідно до Закону України  «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року  № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року  № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».   
      1.2 Діловодство щодо роботи із запитами на отримання публічної інформації в Державній екологічній інспекції у Миколаївській області  ведеться окремо  від загального діловодства та покладається на відповідальну особу по роботі із запитами на інформацію, а саме головного спеціаліста відділу організаційно-аналітичного, документального та матеріально – технічного забезпечення і взаємодії з громадськістю та ЗМІ. 1.3 Відповідальність за організацію діловодства щодо роботи із запитами на  отримання публічної інформацію несе начальник Держекоінспекції  у Миколаївській області.  
 
2. Складання та подання запитів на отримання публічної інформації  
 
      2.1 Запит на отримання публічної інформації (далі - запит) подається   до Державної екологічної інспекції у Миколаївській області фізичною або юридичною особою, об`єднаннями громадян без статусу юридичної особи в усній або письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом чи телефоном.
     2.2 Запити можуть бути подані  до Державної екологічної інспекції  у Миколаївській області:
 - на поштову адресу: 54055, м. Миколаїв, вул. Дзержинського, 134; 
- на електронну адресу: myk@dei.gov.ua;
- телефаксом: (0512) 47-37-61;
 - телефоном: (0512) 53-58-42.
     2.3 Запити подаються  в довільній формі.
     2.4 Запит повинен містити: - прізвище, ім`я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, номер контактного телефону; - загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); - підпис і дату (за умови подання письмового запиту) - спосіб отримання інформації.
     2.5  Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає Державна екологічна інспекція у Миколаївській області або яка розміщується на її офіційному веб-сайті.
     2.6 Письмовий запит на інформацію може бути подано особисто до відділу організаційно – аналітичного, документального та матеріально – технічного забезпечення і взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державної екологічної інспекції у Миколаївській області в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
     2.7  У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює головний спеціаліст відділу організаційно – аналітичного, документального та матеріально – технічного забезпечення і взаємодії з громадськістю та ЗМІ, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.  
 
4. Плата за надання інформації
      4.1 Інформація на запит надається безоплатно.
      4.2 У разі якщо  задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється відповідальним структурним підрозділом запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.
      4.3 Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначаються відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 02 грудня 2011року «Про відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію»
      4.4 Надання запитуваної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.    
 
5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію  
       5.1  У задоволенні запиту може бути відмовлено  у таких випадках: - Державна екологічна інспекція у Миколаївській області не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; - інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; - запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 4.2  цього Порядку;   - не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено: прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).         
 
  6. Терміни розгляду інформаційного запиту  
      6.1 Відповіді на запити надаються Держекоінспекцією у Миколаївській області протягом п`яти робочих днів з дня надходження запиту (реєстрації відповідальною особою) у спосіб, обраний запитувачем.
    6.2 У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту. 6.3 Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
Розпорядник інформації Державна екологічна інспекція у Миколаївській області
Запитувач _____________________________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,
____________________________________________________________________________________________ прізвище, ім’я, по батькові представника організації — для юридичних
_____________________________________________________________________________________________ осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи, _____________________________________________________________________________________________ поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон) ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати _ ______________________________________________________________________________________________ (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа) _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити): на поштову адресу _____________________________________________________________________________ (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира) на електронну адресу __________________________________________________________________________ телефаксом ____________________________________________________________________________________ за телефоном __________________________________________________________________________________ _______________ __________________________________________ (дата) (підпис)
 


Головна сторінка :: Про установу :: Діяльність інспекції :: Прес-центр :: Законодавство :: Вакансії :: Контактна інформація